Adaptiv träning

Kognitiva Kompaniet

Kognitiva Kompaniet har varit delaktig i utvecklingen av

programserien Flex består av Mattelek, ett program för intensiv träning av centrala matematik färdigheter, och arbetsminnesträningsprogrammet Minneslek.

Besök gärna: www.flexprogram.se för information

 

Copyright 2012 © All Rights Reserved